Badania i ich wdrożenie w zakresie rozpoznawania kategorii kosztowych na fakturach i łączenie ich z kontami księgowymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Priorytet Gospodarka wiedzy, Działanie Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie Bony na innowacje.

Główny cel projektu: Celem projektu jest opracowanie oprogramowania służącego do automatycznego rozpoznawania kategorii kosztowych na fakturach i łączenie ich z kontami księgowymi z wykorzystaniem sieci neuronowych.

Przedmiotem projektu:

Projekt będzie się składał z dwóch części.

Badań R+B z zakresu identyfikacji, przeglądu i analiz metod, technik i narzędzi wspomagających proces zautomatyzowanego rozpoznawania kategorii kosztowych na fakturach i łączenie ich z kontami księgowymi oraz opracowania metodyki/algorytmu służącego do automatycznego rozpoznawania kategorii kosztowych na fakturach i łączenie ich z kontami. W celu realizacji badania zostaną stworzone wirtualne maszyny zawierające środowisko naukowe do badań nad sieciami neuronowymi zawierające moduły języka R oraz środowisko data science oparte o język Python. Dzięki temu stworzony zostanie prototyp inteligentnego systemu do automatycznego księgowania.

Wdrożenia wyników badań w trakcie których zostaną zakupione następujące moduły: Moduł definiowania kategorii kosztowy, Moduł sieci neuronowej, Moduł księgowania i weryfikacji kosztów, Moduł księgowania i weryfikacji Vat.

Czas realizacji projektu: 1 grudnia 2021 - 30 czerwca 2023

Wartość projektu: 614,508.00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 467,600.00 zł

Wartość dotacji UE: 397,460.00 zł

Powrót
facebook