logo

Świadczymy usługi w zakresie:

Prowadzenia ksiąg rachunkowych

Pełnej obsługi kadrowo-płacowej

Sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego

Rozliczenia z ZUS

Obsługa stowarzyszeń i fundacji

Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Rozliczenia dofinansowań z PFRON

Analiza finansowo-księgowa i sprawozdawcza

Sporządzanie wniosków dotacyjnych

Ewidencja ryczałtowa

Reprezentowanie w Urzędach Skarbowych ZUS i innymi instytucjami

Zeznań podatkowych

Doradztwa prawnego